Fiskalni paket za stomatologe

Paket koji osim zadovoljavanja zakonskih okvira fiskalizacije nudi module za kvalitetno upravljanje poslovnim procesima dentalnih ustanova ili ordinacija. Uz poslovne module kao što su vođenje dokumentacije, računa i skladišne evidencije nudimo module koji unapređuju odnos i komunikaciju sa pacijentima pomoću upravljanja svih Vama relevantnih podataka. Unaprijedite poslovanje i naručite paket izrađen posebno za Vas stomatologe.

Redovna cijena: 1300.00 kn*
Cijena akcijskog specijaliziranog paketa: 999.00 kn**
Naruči stomatološki fiskalni paket

Ušteda:
-23%
301 kn

 

Moduli u fiskalnom paketuModul omogućuje kompletan pregled svih obaveza i dokumenata izrađenih u sustavu SoftCRM-a te se oni prikazuju s obzirom na datum dospijeća.
Postoje tri vrste prikaza:
Tjedni kalendar u kojem je dan pregled obaveza prema danima u tjednu sa dodatkom starih obaveza i obaveza bez datuma. Pozicioniranjem na bilo koju obavezu dobije se detaljan opis te obaveze sa svim bitnim zadacima i mogućnošću editiranja.

Mjesečni kalendar u kojem su obaveze prikazane na mjesečnoj razini, po datumima dospijeća. Sve navedene obaveze se mogu otvoriti i pregledati te isto tako promijeniti ukoliko je potrebno. Moguće je odabrati obaveze koje će se prikazivati u kalendaru, pa tako stoje na raspolaganju:
 • Blagajne
 • Izlazni računi
 • Ulazni računi
 • Komunikacija
 • Dokumenti
 • Putni nalozi
 • Zadaci
 • Ulazno - izlazna pošta
 • Ugovori
 • Osobe
 • Djelatnici
Tabelarni prikaz obaveza omogućuje proizvoljno dodavanje sadržaja koji nam je bitan i koji želimo često provjeriti. Na raspolaganju je nekoliko vrsta obaveza koje možemo dodati:
 • Ulazni računi
 • Izlazni računi
 • Ulazni i izlazni računi
 • Moje nadolazeće obaveze
 • Komunikacija nerealizirana i nadolazeća u sljedeća dva dana
 • Nezavršeni zadaci za mene
 • Nezavršeni zadaci od mene

Modul Adresar centralno je mjesto za evidenciju matičnih podataka svih fizičkih i pravnih osoba (kontakata) unutar CRM sustava.
Na jednom mjestu nalaze se svi podaci koji bi Vam mogli zatrebati u poslovanju, kao što su:
 • standardni adresni podaci osoba (ime, prezime, tvrtka, adresa…)
 • standardni adresni podaci tvrtki (adresa, MB, OIB, telefonija, Internet…)
 • evidentiranje poslovnica sa njihovim podacima
 • definiranje država i mjesta
 • evidentiranje jednog ili više žiroračunaFizičke osobe mogu ali i ne moraju biti povezane u tvrtku
Pronalaženje kontakta pojednostavljeno je na način da se upisivanjem jednog pojma, sustav pretražuje po svim adresnim podacima.
Uz funkciju samog adresara, modul omogućuje evidentiranje i planiranje komunikacije sa osobama ili tvrtkama. Nakon realiziranog kontakta, dovoljno je upisati rezime komunikacije, te definirati datum (i vrijeme) slijedećeg kontakta. Sustav će sam brinuti da ne zaboravite.
Dodatna pogodnost je da kod svakog kontakta možete jednostavno provjeriti sve komunikacije i dogovore koji su obavljeni sa određenom tvrtkom (ili osobom), te time biti kvalitetan sugovornik.

Modul služi kao središnje mjesto za spremanje svih vrsta dokumenata, neovisno o mjestu njihovog nastanka. Uz fleksibilno organizaciju same strukture i ovlasti pristupa, te pretraživost po svim atributima i samom sadržaju, snalaženje u moru dokumenata predstavlja potpuno drugi doživljaj.

Unutar aplikacije moguće je kreirati logičko stablo mapa u koje tada svi korisnici, a ovisno o ovlastima, spremaju svoje dokumente. Svaki djelatnik za sebe može izdvojiti mape do kojih često pristupa, te sebi ubrzati pristup do dokumenata u tim mapama.


Ukoliko se korisnik želi osigurati da nikakve promjene na dokumentu ne mogu biti izvršene, moguće je isti rezervirati (zaključati).

U sustavu postoji mehanizam pretplate na dokument, koji omogućava da ukoliko dođe do promjene na dokumentu, sustav će Vas obavijestiti o tome.

Kroz sustav je moguće spremati  nekoliko tipova dokumenata:
 • Dokumenti nastali u drugim alatima (word, excel, …) – sadržaj se automatski indeksira (za najčešće tipove dokumenata)
 • Drugi digitalni dokumenti (slike, ...)
 • Dokumenti nastali kroz editor dokumenata unutar aplikacije – sustav omogućuje jednostavno i komforno kreiranje i editiranje dokumenata bez potrebe za vanjskim editorima teksta
 • Skenirani dokumenti kroz aplikaciju – aplikacija za Windows računala, koja omogućava jednostavno skeniranje papirnatih dokumenata te automatsko spremanje istih u sustav
 • I drugi …
Cijela povijest dokumenta se prati kroz sustav. U sustavu se bilježi svaka akcija kao što je mijenjanje, brisanje, kreiranje dokumenata.

Svaka mapa može imati definirane ovlasti pristupa na nivou grupa korisnika ili na nivou samog pojedinačnog korisnika. Time je postavljanje sigurnosti pristupa do dokumenata jednostavno, ali s druge strane dovoljno fleksibilno i za najstrože zahtjeve.
U modulu Dokumenti potpuno je implementiran sustav zaštite od nehotice obrisanih dokumenata. Ukoliko korisnik greškom obriše dokument, isti se može vratiti iz kante za smeće („Recycle Bin“). Ukoliko se greškom obriše dokument i iz kante za smeće, administrator sustava ga još uvijek može vratiti. 
Sigurnost i pouzdanost sustava time se podiže na potpuno novi nivo.
Da bi se olakšalo korištenje modula, korisnicima se daje mogućnost korištenja nativne windows aplikacije. Time se korisniku omogućava korištenje svih dotad načina rada sa datotekama (copy/paste dokumenta, drag and drop dokumenta), te mu se rad sa modulom ni u kojem slučaju ne mijenja u odnosu na klasične windows mape i datoteke.
I na kraju, moguće je pretraživanje kroz dokumente i mape ključnim riječima, te po samom sadržaju, imenima dokumenata, korisnicima koji su kreirali/promijenili dokument, datumu kada je dokument kreiran/promijenjen, jeziku, kategoriji itd. Time se dobiva doista odlična funkcija centralnog spremišta dokumenata i njena puna korisnost i iskoristivost.

Modul omogućuje evidentiranje i planiranje komunikacije sa osobama ili tvrtkama . Nakon realiziranog kontakta, dovoljno je upisati rezime komunikacije, te definirati datum (i vrijeme) slijedećeg kontakta (ukoliko je isti potreban). Sustav će sam brinuti da ne zaboravite.

Dodatna pogodnost je da kod svakog kontakta možete jednostavno provjeriti sve komunikacije i dogovore koji su obavljeni sa određenom tvrtkom (ili osobom), te time biti kvalitetan sugovornik.

Uz svaki projekt moguće je povezati jedan ili više dokumenata. Dokument može biti:
 • kreiran unutar sustava (kroz intuitivan editor)
 • preuzet iz neke druge aplikacije (Word, Excel, ...)
 • skeniran kroz aplikacijuSvi dokumenti spremaju se u jedinstvenu bazu dokumenata.
Komunikaciju je moguće dodatno kategorizirati (tagirati), te time dodatno definirati tip i vrstu komunikacije. Time je kasnije moguće brže pronalaziti komunikacije istog ili sličnog tipa ili raditi dodatne analize.

Uz samo planiranje komunikacije, sustav integrira i kompletan komunikacijski modul za odrađivanje same komunikacije u digitalnom obliku.

Modul omogućuje preglednu evidenciju ulaznih i izlaznih računa, te ponuda i ugovora . Ovakvom evidencijom omogućuje se ažurno praćenje svih obaveza s jedne strane, te svih potraživanja s druge strane.

Uz minimalno truda i napora, te uz minimalno utrošeno vrijeme, moguće je imati potpuni pregled i uvid u financije tvrtke, što predstavlja ERP komponentu sustava.


Ažuriranjem uplata i isplata (moguće ih je ažurirati automatizmom sa određenim bankama kroz datoteku izvoda banke) dobiva se potpuni pregled u otvorena dugovanja i potraživanja, odnosno pregled zatvorenosti po računima.

Također, kroz sustav je moguće dobiti datoteku, te istu kroz internet bankarstvo prebaciti na isti i samo potpisati (bez duplog prepisivanja).
Po novom Zakonu o fiskalizaciji, obveznici fiskalizacije su sve pravne osobe koje su obveznici poreza na dobit, kako maloprodaja tako i veleprodaja. Veleprodaja obično ne posluje sa gotovinskim računima, ali i dalje mora ispuniti ova dva zahtjeva iz Zakona:Tri nova obavezna elementa na ispisu računa:
 • vrijeme izdavanja koje sadrži sat i minute
 • operater koji je izdao račun
 • način plaćanja
Donošenje internog akta tvrtke sa pravilima numeriranja računa - traži se od svih tvrtki da u broj računa uključe tri elementa:
 • oznaku poslovnog prostora
 • oznaku naplatnog uređaja
 • redni broj računa​
Modul Računi i ponude u potpunosti omogućuje način poslovanja propisan ovim Zakonom, te možete bez problema kreirati svoje račune na definiran način. 

Uz svaki račun, ponudu ili ugovor moguće je povezati jedan ili više dokumenata. Dokument može biti:
 • kreiran unutar sustava (kroz intuitivan editor)
 • preuzet iz neke druge aplikacije (Word, Excel, ...)
 • skeniran kroz aplikaciju (npr. skenirana verzija računa)
Svi dokumenti spremaju se u jedinstvenu bazu dokumenata.
Račune, ponude i ugovore je moguće dodatno kategorizirati (tagirati), te time dodatno definirati tip i vrstu računa. Time je kasnije moguće brže pronalaziti račune,ponude i ugovore istog ili sličnog tipa ili raditi dodatne analize.


Modul skladišno poslovanje omogućava preglednu i potpunu evidenciju svih poslovnih procesa unutar jednog ili više skladišta.

Modul za praćenje skladišnog poslovanja od velike je koristi svima koji posluju s robom koja je između trenutka nabave i prodaje robe smještena na skladištu. 

Budući da skladište neizbježno predstavlja trošak prostora i radnika, a sama roba na skladištu kapital, u interesu je svakog poduzeća da nema previše robe na skladištu. No, s druge strane, premalo robe na skladištu moglo bi uzrokovati poteškoće prilikom opskrbe kupaca ili proizvodnje. U interesu je svake organizacije da nađe optimalnu ravnotežu između ta dva suprotstavljena zahtjeva.


Osnovna je zadaća pri praćenju skladišnog poslovanja točna evidencija stanja robe na skladištu u nekom trenutku kroz:
 • evidenciju primki  (dokument za evidenciju ulaza robe na skladište)
 • evidenciju otpremnica (dokument za evidenciju izlaza robe sa skladišta)
 • evidenciju međuskladišnica (dokument za evidenciju premještanja robe na skladištu)
 • evidenciju izdatnica (dokument za evidenciju izdavanja robe sa skladišta)
 • evidenciju stanja na skladištu

Analizom promjena količina robe na skladištu kroz duže vrijeme moguće je ispuniti drugu važnu zadaću pri praćenju skladišnog poslovanja, a to je uočavanje trendova te minimalnih i maksimalnih količina na skladištu.

Uz skladišne kartice (kartice robe), kartice kupaca, dobavljača i prodavača olakšano je ažuriranje i dokumentiranje podataka, a budući da se po unosu primke automatski pohranjuje količina i cijena moguće je stalno pratiti financijsko i količinsko stanje na skladištu pojedinog artikla.
Za kontroling u skladištu i zalihama postoje jednostavna i ekonomična rješenja i mjere koje se mogu primijeniti kod gotovo bilo koje tvrtke, bilo koje veličine. Primjenom SoftCRM sustava i modula skladišnog poslovanja kontrolu i nadzor nad Vašim skladištima možete imati odmah.


Modul omogućava preciznu evidenciju jedne ili više blagajni. Kroz jednom definiranu blagajnu (sa valutom u kojoj se prati) može se početi sa upisivanjem uplata i isplata u istu.

Prometi unutar blagajne mogu se vrlo precizno definirati, te time olakšati kasnije pronalaženje ili pregled istih.

Uz svaki promet blagajne moguće je povezati jedan ili više dokumenata.
Dokument može biti:
 • kreiran unutar sustava (kroz intuitivan editor)
 • preuzet iz neke druge aplikacije (Word, Excel, ...)
 • skeniran kroz aplikaciju (npr. skenirana uplatnica ili isplatnica)
Svi dokumenti spremaju se u jedinstvenu bazu dokumenata.Promet blagajne je moguće dodatno kategorizirati (tagirati), te time dodatno definirati tip i vrstu prometa. Time je kasnije moguće brže pronalaziti promete istog ili sličnog tipa ili raditi dodatne analize.

U svakom je trenutku moguć pregledan uvid u blagajnu, ukupan iznos uplata, ukupan iznos isplata, te trenutno stanje u blagajni.


Modul kadrovske evidencije omogućava preglednu i potpunu evidenciju djelatnika i njihove prisutnosti na poslu.

Na jednostavan način mogu se pratiti prekovremeni sati, noćne smjene, rad vikendom i praznicima, ukupan broj bolovanja, službenih i privatnih izostanaka. S lakoćom možete pratiti vanjske suradnike i njihov rad (npr. sati rada).

 
Za svakog djelatnika moguće je definirati i planirati odsutnost zbog:
 • godišnjeg odmora
 • bolovanja
 • roditeljskog dopusta
 • plaćenog dopusta
 • neplaćenog dopusta
 • isključenja sa rada i dr.
Kroz sustav i njegove komponente moguće je definirati blagdane (moguće je i preuzimanje standardnih na početku godine). 

Uz pomoć windows komponente sustava koja se može instalirati na postojeće računalo u tvrtci, moguće je pratiti dolaske i odlaske djelatnika:
 • pomoću vanjskog uređaja za identifikaciju zaposlenika
 • ​kartice 
 • beskontaktne kartice
 • ​preko korisničkog imena i lozinke sa svakog računala i dr.
Na osnovu svih tih informacija moguće je kreirati i voditi evidenciju rada svih zaposlenika, što je i zakonska obaveza.Naime, na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o radu donesen je novi PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA.

Prema tom pravilniku sve tvrtke su obavezne voditi evidenciju rada svojih zaposlenika, a pomoću ovog podsustava evidencija se radi automatizirano, provlačenjem kartice kroz čitač ili bez dodatnih kartica pritiskom na ime i prezime djelatnika.

Evidencija radnog vremena zaposlenih povećava produktivnost. Evidencijom se prikupljaju podaci potrebni za djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima, koje postaje sve važnijim dijelom suvremenog poslovanja.

Za potrebnu komunikaciju sa Poreznom upravom brine se modul Fiskalizacija koji na zakonom propisan način odrađuje pozadinsku stranu procesa fiskalizacije.
Zadatak ovog modula je generirati ZKI koji se šalje na potvrdu u Porezu upravu.

Što je to ZKI i čemu služi?
ZKI (zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije) je alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i izdanog računa. ZKI generira aplikacija, ispisuje ga na račun te dostavlja Poreznoj upravi kao obvezni element računa. Pomoću takvog zapisa moguće je provjeriti valjanost računa ukoliko ne postoji JIR, te služi kao identifikator računa u kombinaciji s drugim podacima.

Drugi važan element fiskalizacije računa je JIR koji dodjeljuje Porezna uprava.

Što je to JIR i čemu služi?
JIR je jedinstveni identifikator računa koji se ispisuje na računu, a putem kojeg svaki kupac može provjeriti je li porez koji on plaća prodavatelju uredno prijavljen.
Ako je fiskalizacija uspješna i odobrena, svaki izdani gotovinski račun će sadržavati „Jedinstveni identifikator računa“ i „Zaštitni kod izdavatelja računa“ (JIR i ZKI).

Odvijanje procesa u ovom modulu odvija se unutar samog sustava, te nije vidljiv korisniku aplikacije. Korisnici aplikacije vide samo rezultat tog procesa, gdje se na samom računu ispisuju potrebni identifikatori pomoću kojih je račun uspješno fiskaliziran u Poreznoj upravi.