Redni brojevi računa

Temeljem uputa o rednim brojevima i Zakon o fiskalizaciji, određeno je da Vam računi u maloprodaji moraju krenuti od 1 sa datumom ulaska u fiskalizaciju. Ako Vam je početni datum 01.04.2013 onda od toga dana krećete od broja 1, a ako vam je početni datum 01.07.2013. onda od tog dana krećete od broja 1. Ova opcija je iznimno dozvoljena u 2013 godini. Od slijedećih godina, svaka poslovna godina mora krenuti od 1.