Moduli dostupni unutar fiskalnih paketa

Mnogobrojni moduli od kojih se sastoje naši paketi omogućit će Vam optimizaciju troškova poslovanja kombinirajući ih u paket pogodan baš za Vas i vaše poslovanje.

Modul Adresar

Modul Adresar centralno je mjesto za evidenciju matičnih podataka svih fizičkih i pravnih osoba (kontakata) unutar CRM sustava.
Na jednom mjestu nalaze se svi podaci koji bi Vam mogli zatrebati u poslovanju, kao što su:
opširnije

Modul Upravljanje projektima

Modul služi za planiranje i rukovođenje projektimaTakođer, moguće je definirati redoslijed izvođenja istih, kao i preduvjete za početak.
opširnije

Modul Dokumenti

Modul služi kao središnje mjesto za spremanje svih vrsta dokumenata, neovisno o mjestu njihovog nastanka. Uz fleksibilno organizaciju same strukture i ovlasti pristupa, te pretraživost po svim atributima i samom sadržaju, snalaženje u moru dokumenata predstavlja potpuno drugi doživljaj.
opširnije

Modul Komunikacija

Modul omogućuje evidentiranje i planiranje komunikacije sa osobama ili tvrtkama. Nakon realiziranog kontakta, dovoljno je upisati rezime komunikacije, te definirati datum (i vrijeme) slijedećeg kontakta (ukoliko je isti potreban). Sustav će sam brinuti da ne zaboravite.
opširnije

Modul Računi i ponude

Modul omogućuje preglednu evidenciju ulaznih i izlaznih računa, te ponuda i ugovora. Ovakvom evidencijom omogućuje se ažurno praćenje svih obaveza s jedne strane, te svih potraživanja s druge strane.
opširnije

Modul Blagajna

Modul omogućava preciznu evidenciju jedne ili više blagajni. Kroz jednom definiranu blagajnu (sa valutom u kojoj se prati) može se početi sa upisivanjem uplata i isplata u istu.
opširnije

Modul Putni nalozi

Modul putnih naloga omogućava preglednu i potpunu evidenciju i planiranje putnih naloga. Upisivanjem osnovnih podataka potrebnih za potpunu evidenciju, omogućuje se ispis u standardnom obrascu.
opširnije

Modul Kadrovska evidencija

Modul kadrovske evidencije omogućava preglednu i potpunu evidenciju djelatnika i njihove prisutnosti na poslu.
opširnije

Modul Skladišno poslovanje

Modul skladišno poslovanje omogućava preglednu i potpunu evidenciju svih poslovnih procesa unutar jednog ili više skladišta.
opširnije

Modul Pregled obaveza

Modul omogućuje kompletan pregled svih obaveza i dokumenata izrađenih u sustavu SoftCRM-a te se oni prikazuju s obzirom na datum dospijeća.
opširnije