Certifikat i kako do njega?

Što je certifikat?

To je vaš digitalni potpis. Svaki dokument koji „potpišete“ tim digitalnim certifikatom smatra se autentičnim.

Kako do certifikata?

 1. Morate registrirati poslovni subjekt u FINI (ne treba ako već imate eFINA servis ili ePorezna).
  Za registraciju poslovnog subjekta potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:• rješenje o upisu u nadležni registar (tijelo koje ga je osnovalo), • obavijest državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju, presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.Registracija poslovnog subjekta vas košta 80 kn.
 2. Morate zatražiti certifikat
  Za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:
  1. zahtjev za izdavanje aplikativnog certifikata za potrebe fiskalizacije - 1 primjerak
  2. ugovor o obavljanju usluga certificiranja - 2 primjerka
  3. presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata 

Koliko košta certifikat?

Produkcijski aplikativni certifikat za fiskalizaciju izdaje se na razdoblje od 5 godina, a naknada za izdavanje se plaća prilikom izdavanja odnosno obnove certifikata, a iznosi 300 kn + PDV.
Važno! Jedan OIB treba samo jedan certifikat. (bez obzira na broj prodajnih mjesta).