Kako radi fiskalizacija?

Jednostavno, ako posjedujete računalo (koje se može spojiti na internet) i program za kasu (sa kojim izdajete maloprodajne račune).
Postupak će biti slijedeći:
  • izdajete račun na kasi (kao i do sada)
  • završite račun, odredite vrste plaćanja
  • program putem interneta šalje račun Poreznoj upravi na njihov server
  • server Porezne uprave obrađuje račun i vraća Vam Jedinstveni identifikator računa (JIR)
  • ispisujete račun
  • program kod ispisa pri dnu računa dodaje JIR