Modul Blagajna

Modul blagajna

Modul blagajna

Modul omogućava preciznu evidenciju jedne ili više blagajni. Kroz jednom definiranu blagajnu (sa valutom u kojoj se prati) može se početi sa upisivanjem uplata i isplata u istu.

Prometi unutar blagajne mogu se vrlo precizno definirati, te time olakšati kasnije pronalaženje ili pregled istih.


Uz svaki promet blagajne moguće je povezati jedan ili više dokumenata. Dokument može biti:
  • kreiran unutar sustava (kroz intuitivan editor)
  • preuzet iz neke druge aplikacije (Word, Excel, ...)
  • skeniran kroz aplikaciju (npr. skenirana uplatnica ili isplatnica)
Svi dokumenti spremaju se u jedinstvenu bazu dokumenata.

Promet blagajne je moguće dodatno kategorizirati (tagirati), te time dodatno definirati tip i vrstu prometa. Time je kasnije moguće brže pronalaziti promete istog ili sličnog tipa ili raditi dodatne analize.

U svakom je trenutku moguć pregledan uvid u blagajnu, ukupan iznos uplata, ukupan iznos isplata, te trenutno stanje u blagajni.