Modul Pregled obaveza

Modul Pregled obveza

Modul Pregled obveza

Modul omogućuje kompletan pregled svih obaveza i dokumenata izrađenih u sustavu SoftCRM-a te se oni prikazuju s obzirom na datum dospijeća.

Postoje tri vrste prikaza:

 • Tjedni kalendar u kojem je dan pregled obaveza prema danima u tjednu sa dodatkom starih obaveza i obaveza bez datuma. Pozicioniranjem na bilo koju obavezu dobije se detaljan opis te obaveze sa svim bitnim zadacima i mogućnošću editiranja.

 • Mjesečni kalendar u kojem su obaveze prikazane na mjesečnoj razini, po datumima dospijeća. Sve navedene obaveze se mogu otvoriti i pregledati te isto tako promijeniti ukoliko je potrebno. Moguće je odabrati obaveze koje će se prikazivati u kalendaru, pa tako stoje na raspolaganju:
  • Blagajne
  • Izlazni računi
  • Ulazni računi
  • Komunikacija
  • Dokumenti
  • Putni nalozi
  • Zadaci
  • Ulazno - izlazna pošta
  • Ugovori
  • Osobe
  • Djelatnici

 • Tabelarni prikaz obaveza omogućuje proizvoljno dodavanje sadržaja koji nam je bitan i koji želimo često provjeriti. Na raspolaganju je nekoliko vrsta obaveza koje možemo dodati:
  • Ulazni računi
  • Izlazni računi
  • Ulazni i izlazni računi
  • Moje nadolazeće obaveze
  • Komunikacija nerealizirana i nadolazeća u sljedeća dva dana
  • Nezavršeni zadaci za mene
  • Nezavršeni zadaci od mene