Modul Upravljanje projektima

Modul Upravljanje projektima

Modul Upravljanje projektima

Modul služi za planiranje i rukovođenje projektimaTakođer, moguće je definirati redoslijed izvođenja istih, kao i preduvjete za početak.

Sustav pruža mnoge mogućnosti upravljanja projektima: 

 • kreiranje novih projekata
 • dokumentiranje postojećih projekata
 • definiranje zadataka po projektu
 • dodjeljivanje zadataka zaposlenicima
 • evidencija rada po različitim kriterijima (zaposleniku, projektu)
 • definiranje vremenskih rokova
 • definiranje krajnjeg roka
 • prikaz projekata po različitim kriterijima
 • i drugo…
Definiranje novog projekta obuhvaća povezivanje istog sa naručiteljem, definiranje voditelja projekta, te definiranje projektnog tima. Jedanput definiran projekt, moguće je razlomiti na podprojekte, te ih definirati u vremenskim okvirima.

Uz svaki projekt moguće je povezati jedan ili više dokumenata. Dokument može biti:

 • kreiran unutar sustava (kroz intuitivan editor)
 • preuzet iz neke druge aplikacije (Word, Excel, ...)
 • skeniran kroz aplikaciju
Svi dokumenti spremaju se u jedinstvenu bazu dokumenata.
Sva dokumentacija
 kreirana i spremljena  u sustavu može se koristiti za potrebe projekata
. Svi ulazni i izlazni računi, putni nalozi, povijest komunikacije i dr. mogu se povezati i svrstati pod projekt na koji se odnose.

Projekt je moguće dodatno kategorizirati (tagirati), te time dodatno definirati tip i vrstu projekta. Time je kasnije moguće brže pronalaziti projekte istog ili sličnog tipa, ili raditi dodatne analize.Unutar projekta ili podprojekta, moguće je definirati zadatke. Definiranjem pojedinosti zadatka, definiraju se i rokovi, te se zadatak dodjeljuje jednom od članova tima.
Uz svaki zadatak moguće je povezati jedan ili više dokumenata kao i kod projekta. Zadatak je moguće dodatno kategorizirati (tagirati), te time dodatno definirati tip i vrstu zadatka. Time je kasnije moguće brže pronalaziti zadatke istog ili sličnog tipa ili raditi dodatne analize.Svaki djelatnik, nakon izvršenog posla, može evidentirati utrošeno vrijeme na određenom projektu (podprojektu ili zadatku). Time se omogućava izračun realne cijene projekta, obračuna troškova, utrošenost vremena ili neke treće analize.