Modul Komunikacija

Modul komunikacija

Modul komunikacija

Modul omogućuje evidentiranje i planiranje komunikacije sa osobama ili tvrtkama. Nakon realiziranog kontakta, dovoljno je upisati rezime komunikacije, te definirati datum (i vrijeme) slijedećeg kontakta (ukoliko je isti potreban). Sustav će sam brinuti da ne zaboravite.

Dodatna pogodnost je da kod svakog kontakta možete jednostavno provjeriti sve komunikacije i dogovore koji su obavljeni sa određenom tvrtkom (ili osobom), te time biti kvalitetan sugovornik.

Uz svaki projekt moguće je povezati jedan ili više dokumenata. Dokument može biti:
  • kreiran unutar sustava (kroz intuitivan editor)
  • preuzet iz neke druge aplikacije (Word, Excel, ...)
  • skeniran kroz aplikaciju
Svi dokumenti spremaju se u jedinstvenu bazu dokumenata.

Komunikaciju je moguće dodatno kategorizirati (tagirati), te time dodatno definirati tip i vrstu komunikacije. Time je kasnije moguće brže pronalaziti komunikacije istog ili sličnog tipa ili raditi dodatne analize.

Uz samo planiranje komunikacije, sustav integrira i kompletan komunikacijski modul za odrađivanje same komunikacije u digitalnom obliku.