Modul Kadrovska evidencija

Modul Kadrovska evidencija

Modul Kadrovska evidencija

Modul kadrovske evidencije omogućava preglednu i potpunu evidenciju djelatnika i njihove prisutnosti na poslu.

Na jednostavan način mogu se pratiti prekovremeni sati, noćne smjene, rad vikendom i praznicima, ukupan broj bolovanja, službenih i privatnih izostanaka. S lakoćom možete pratiti vanjske suradnike i njihov rad (npr. sati rada).

 
Za svakog djelatnika moguće je definirati i planirati odsutnost zbog:
 • godišnjeg odmora
 • bolovanja
 • roditeljskog dopusta
 • plaćenog dopusta
 • neplaćenog dopusta
 • isključenja sa rada i dr.
Kroz sustav i njegove komponente moguće je definirati blagdane (moguće je i preuzimanje standardnih na početku godine). 

Uz pomoć windows komponente sustava koja se može instalirati na postojeće računalo u tvrtci, moguće je pratiti dolaske i odlaske djelatnika:
 • pomoću vanjskog uređaja za identifikaciju zaposlenika 
  • kartice 
  • beskontaktne kartice
 • preko korisničkog imena i lozinke sa svakog računala i dr.
Na osnovu svih tih informacija moguće je kreirati i voditi evidenciju rada svih zaposlenika, što je i zakonska obaveza.
Naime, na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o radu donesen je novi PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA.
Prema tom pravilniku sve tvrtke su obavezne voditi evidenciju rada svojih zaposlenika, a pomoću ovog podsustava evidencija se radi automatizirano, provlačenjem kartice kroz čitač ili bez dodatnih kartica pritiskom na ime i prezime djelatnika.

Evidencija radnog vremena zaposlenih povećava produktivnost. Evidencijom se prikupljaju podaci potrebni za djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima, koje postaje sve važnijim dijelom suvremenog poslovanja.