Modul Putni nalozi

Modul putni nalozi

Modul putni nalozi

Modul putnih naloga omogućava preglednu i potpunu evidenciju i planiranje putnih naloga. Upisivanjem osnovnih podataka potrebnih za potpunu evidenciju, omogućuje se ispis u standardnom obrascu.

Fleksibilnim, a ipak jednostavnim definiranjem faza puta, moguće je obuhvatiti kompliciranija putovanja sa više međurelacija i odredišta.

Evidentiranjem nastalih troškova zaokružuje se evidencija i praćenje putnih naloga.Uz svaki putni nalog moguće je povezati jedan ili više dokumenata. Dokument može biti:
  • kreiran unutar sustava (kroz intuitivan editor)
  • preuzet iz neke druge aplikacije (Word, Excel, ...)
  • skeniran kroz aplikaciju (npr. račun za cestarinu)
Svi dokumenti spremaju se u jedinstvenu bazu dokumenata

Putni nalog je moguće dodatno kategorizirati (tagirati) te time dodatno definirati tip i vrstu puta. Time je kasnije moguće brže pronalaziti putne naloge istog ili sličnog tipa ili raditi dodatne analize.